English Website وبسایت سفارت جمهوری اسلامی ایران در استرالیا - بخش فارسی

ایران سرزمین من - برای نمایش تصویر کامل کلیک کنید

Skip Navigation Links
وکالتنامه

وکالتنامه

وکالتنامه ای که توسط ايرانيان در استرالیا تنظيم و امضاء ميشود پس از تأييد سفارت جمهوری اسلامی ايران جهت ارائه به ادارات داخلی، به آنان مسترد مي گردد.

بنا بر ماده 210 قانون مدنی طرفين وکالت بايستی اهليت داشته باشند. لذا افرادی که در حال بيهوشی میباشند، دچار فراموشی شده اند، اختلال حواس دارند و يا به هر دليلی از هوشياری لازم برای تشخيص منافع خود برخوردار نيستند صلاحيت عقد وکالت را ندارند.

از تاریخ 1394/1/1 تنظیم انواع وکالتنامه، اقرارنامه و هر نوع گواهی امضاء از طریق سیستم سامانه تاک که اطلاعیه آن در صفحه اصلی وبسایت سفارت منتشر شده است، انجام می گیرد.

مدارك لازم برای تائید وکالتنامه:
  1. کد رهگیری و بارکد دریافتی از طریق سیستم سامانه تاک و حضور متقاضی در سفارت جهت امضاء وکالتنامه در حضور کنسول.

  2. اصل شناسنامه يا گذر نامه معتبر ايرانی و تصوير تمام صفحات آن.

  3. چک Money Order در وجه سفارت جمهوری اسلامی ایران ( بهجدول تعرفه ها رجوع شود. )
    * Money Order از طریق پست استرالیا قابل تهیه می باشد.
تعداد کل صفحات بازدید شده توسط کاربران در طول روز: 221