English Website وبسایت سفارت جمهوری اسلامی ایران در استرالیا - بخش فارسی

ایران سرزمین من - برای نمایش تصویر کامل کلیک کنید

Skip Navigation Links
وکالتنامه

وکالتنامه

وکالتنامه ای که توسط ايرانيان در استرالیا تنظيم و امضاء ميشود پس از تأييد سفارت جمهوری اسلامی ايران جهت ارائه به ادارات داخلی، به آنان مسترد مي گردد.

بنا بر ماده 210 قانون مدنی طرفين وکالت بايستی اهليت داشته باشند. لذا افرادی که در حال بيهوشی میباشند، دچار فراموشی شده اند، اختلال حواس دارند و يا به هر دليلی از هوشياری لازم برای تشخيص منافع خود برخوردار نيستند صلاحيت عقد وکالت را ندارند.

نکات مهم در مورد تنظيم وکالتنامه:
 • وكالتنامه بايد بدون خط خوردگی تنظيم شود.
 • درج مشخصات كامل و نشانی موكل (وكالت دهنده) و وكيل در وكالتنامه ضروری است.
 • در وکالتنامه مورد وكالت و كليه اختيارات وکيل که موردنظر موكل(وكالت دهنده) است بايد بطور دقيق و مشخص درج شود.
 • درج "مورد وكالت" و تعيين "حدود اختيارات وكيل" بعهده موكل است، اما بمنظور كمك به هموطنان عزيز، نمونه هائی از وكالتنامه های مختلف بعنوان پيشنهاد در زير آورده شده است. در صورت تمايل و تطبيق مفاد آن با خواسته موکل ، ميتوان از آنها استفاده کرد . در غير اينصورت موکل ميتواند وكالتنامه شماره 2 - (دانلود فرمت Word)، که بخش "مورد وكالت" و "حدود اختيارات وكيل" در آن نانوشته است، را تکميل نمايد.

  نمونه هائی از وکالتنامه ها:

  • وكالتنامه برای دريافت مهريه فرم 36
  • وكالتنامه زن برای ازدواج فرم 21
  • وكالتنامه مرد برای ازدواج فرم 20
  • وكالتنامه برای فروش اموال غير منقول فرم 37
  • وكالتنامه مرد برای طلاق فرم 28
  • وكالتنامه حصر وراثت – تفکيک و افراز فرم 38
  • وكالتنامه زن برای طلاق فرم 29
  • وكالتنامه کلی و کاری فرم 39
  • وكالتنامه دريافت حقوق بازنشستگی و مستمری فرم 46
   *عزیزانی که وکالتنامه حقوق بازنشستگی را تهیه می نمایند، لازم است گواهی در قید حیات بودن [ فرم pdf ] را نیز تنظیم نمایند. ( هزینه مربوطه: 21 دلار استرالیا )
  • وكالتنامه برای مراجعه به دادگاه فرم 40
  • وكالتنامه خريد اوراق بهادار و سهام شركتها فرم 47
  • وكالتنامه برای اجاره فرم 41
  • وكالتنامه پيگيری تعويض و المثنی شناسنامه فرم 48
  • وكالتنامه برای فروش خودرو فرم 42
  • وكالتنامه برای افتتاح حساب بانكی در ايران فرم 49
  • وكالتنامه برای پيگيری امور نظام وظيفه فرم 43
  • وكالتنامه برای پرداخت ماليات و بدهيها فرم 50
  • وكالتنامه برای خريد خودرو فرم 44
  • وكالتنامه برای خريد ملك و مستغلات فرم 45

مدارك لازم برای تائید وکالتنامه:
 1. اصل وكالتنامه تنظيم شده.
  *جهت تائید وکالتنامه هایی که موضوع آن فروش اموال غیر منقول باشد، موکل باید شخصاً در سفارت حاضر و نسبت به امضاء وکالتنامه خویش در حضور کنسول اقدام نماید. به غیر از مورد فوق، در سایر موارد وکالتنامه تنظیمی و امضاء موکل پس از تائید در دفترخانه رسمی (Notary public) استرالیا، جهت تائید نهایی سفارت به همراه گذرنامه موکل که صفحه 8 آن (درگذرنامه طرح قديم) و یا صفجه 3 آن (درگذرنامه جديد) به امضاء دارنده گذرنامه رسیده باشد، از طریق پست ارسال تا اقدام گردد.

 2. اصل شناسنامه يا گذر نامه ايرانی معتبر موكل و تصوير(کپی) تمام صفحات مشخصات آن.

 3. چک Money Order در وجه سفارت جمهوری اسلامی ایران ( بهجدول تعرفه ها رجوع شود. )
  * Money Order از طریق پست استرالیا قابل تهیه می باشد.

 4. يک عدد پاكت سفارشی برای برگشت اصل مدارک که نشانی درخواست کننده بر روی آن نوشته شده باشد
تعداد کل صفحات بازدید شده توسط کاربران در طول روز: 3492